Jak pracuji

Preferuji osobní setkání, nicméně je možné se setkat případně i přes videohovor (zoom, meet, skype, duo). Četnost konzultací je podle domluvy, obvykle 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Najdete u mne jak krátkodobou terapii hraničící s krizovou intervencí tak až i dlouhodobé provázení nepříznivým životním obdobím.

Hlavní používaná metoda se jmenuje Biosyntéza, jejím cílem je uvést do souladu myšlení, emoce a jednání.

Více informací o metodě naleznete na webu Českého institutu biosyntézy

Kvalifikace:

2020 – dosud, Navazující část psychoterapeutického výcviku (pracuji pod supervizí)

2018 – 2019, Psychoterapeutické minimum (doplňující vzdělání pro jiné pregraduální vzdělání než psychologie)

2017 – 2019, Základní část psychoterapeutického výcviku

Dále kurzy, semináře, vlastní psychoterapie, intervize, kazuistiky a supervize.

Pracovní zkušenosti:

05/2020 – dosud, Terapeut v Sociální klinice