O mně

Poskytuji individuální psychoterapii pro dospělé.

Příklady oblastí, ve kterých Vám mohu pomoci:

  • Provázení náročným životním obdobím jako je například ztráta blízkého, úraz nebo vážná nemoc, závažnější operace, rozvod, narození a péče o postižené dítě.
  • Podpůrná psychoterapie motivovaná k pozitivní změně. Témata jako: znovu nalezení chuti do života, změna zaměstnání/profese, práce s talenty, individuální stěhování do jiného města/státu.
  • Individuální podpora po vyléčení závislosti – obsedantní jednání, nutkavé myšlenky, pocit stigmatizace ve společnosti.
  • Opracovávání úzkosti a vyhýbavého chování všeho druhu. Například po autonehodě nebo napadení.
  • Doplňující terapie k potížím léčeným ambulantně na psychiatrii – deprese, psychózy, afektivní poruchy.
  • Podpora při závažných životních rozhodnutích. Rozpracování různých scénářů a pohledy na rizikové aspekty.
  • Rozvoj všímavosti k somatickým projevům Vašich duševních pochodů (například tréma, jinak nevysvětlitelné bolesti, kolísání sportovní výkonnosti).
  • Pomoc při různých krizích: krize středního věku, krize identity, psychospirituální krize.

Pro jiné oblasti (například párová/rodinná terapie, dětská psychologie a diagnostika, psychiatrie, znalecké posudky, akutní krizová intervence, domácí násilí, zneužívání návykových látek, akutní psychotické stavy…) Vám rád poskytnu reference na specializované kolegy nebo instituce.